ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 300 086-2
V1.2.1 

87 5004

Červen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči –
Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz