ICS 33.160.30

ČSN

EN 61606-3 

36 8312

Červen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zvuková a audiovizuální zařízení – Digitální zvukové části –
Základní metody měření zvukových vlastností –
Část 3: Zařízení pro profesionální použití

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz