ICS 67.050; 67.080.01

ČSN

EN 15637 

56 0011

Duben 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potraviny rostlinného původu – Stanovení reziduí pesticidů pomocí
LC-MS/MS po methanolové extrakci a přečištění na křemelině

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz