ICS 13.180; 35.180

ČSN

EN ISO 9241-304 

83 3582

Květen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ergonomie systémových interakcí člověka –
Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti
pro elektronické zobrazovací displeje

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN ISO 9241-302 z května 2009, ČSN EN ISO 9241-303 z května 2009,
ČSN EN ISO 9241-305 z května 2009 a ČSN EN ISO 9241-307 z května 2009 se nahrazuje
ČSN EN 29241-3 z října 1995.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz