ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 15004-1 

19 5000

Červenec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oftalmologické přístroje – Základní požadavky a metody zkoušení –
Část 1: Všeobecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15004-1 (19 5000) z prosince 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz