Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 621.221.3:62-82

Schválena: 25.10.1967

Hydraulika
NÁDRŽE
Hlavní parametry

*ČSN 11 9801

JK 336

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Tanks. Basic parameters

 

Tato norma platí pro nové konstrukce nádrží (zásobníků) kapaliny hydrostatických soustav s atmosférickým tlakem na hladině, vyvíjených po dni účinnosti této normy.

 

Jmenovitý objem Vj v dm3

 

1X1.gif

 

Poznámka: Jmenovitý objem nádrže je její největší užitečný objem.

 

DODATEK

 

Souvisící čs. norma

ČSN 11 9010 Hydrostatické prvky. Řady jmenovitých hodnot.

 

Obdobná mezinárodní doporučení

* Hodnoty v této normě jsou výběrem z doporučení RS 638-66 SKN RVHP.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Technometra, n. p., Praha

Pracovník Úřadu  pro normalizaci a měření: Ing. V. Kraják.

 

Upozornění: Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.Účinnost od:
1.5.1968

00833-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz