ICS 13.220.40; 31.180

ČSN

EN 61249-2-35 

35 9062

Září 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury –
Část 2-35: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály –
Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz