ICS 49.060

ČSN

EN 3475- 802 

31 1725

Listopad 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely pro letecké použití – Zkušební metody –
Část 802: Nevyváženost kapacitního odporu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3475-802 (31 1725) z ledna 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz