ICS 03.120.10; 49.020

ČSN

EN 9104- 003 

31 0405

Listopad 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Systémy managementu kvality –
Část 003: Požadavky na vzdělání a kvalifikaci auditorů systému managementu kvality (AQMS)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz