ICS 49.060

ČSN

EN 3475-417 

31 1725

Prosinec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely pro letecké použití – Zkušební metody –
Část 417: Požární odolnost kabelů uvnitř kabelového svazku

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz