ICS 49.100

ČSN

EN 12312-20+A1 

31 9321

Prosinec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky –
Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12312-20 (31 9321) z dubna 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz