ICS 49.100

ČSN

EN 12312-10+A1 

31 9321

Prosinec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky –
Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12312-10 (31 9321) z února 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz