ICS 33.060.30; 33.120.40

ČSN

ETSI EN 302 217- 4-1
V1.3.1 

87 8595

Říjen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body –
Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz