ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 11643 

79 2011

Březen 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Zkoušení stálobarevnosti –
Stálobarevnost malých vzorků v rozpouštědlech

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11643 (79 2011) z června 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz