ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 11981 

19 5208

Listopad 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oční optika – Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček – Stanovení fyzikální kompatibility prostředků pro ošetřování kontaktních čoček s kontaktními čočkami

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11981 (19 5208) z ledna 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz