ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 10343 

19 5020

Listopad 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oftalmologické přístroje – Oftalmometry

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10343 (19 5020) z ledna 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz