ICS 11.040.70; 11.180

ČSN

EN ISO 15254 

19 5026

Listopad 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oční optika a přístroje – Elektrooptické prostředky pro slabozraké

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15254 (19 5026) z června 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz