ICS 75.060

ČSN

EN ISO 6326-1 

38 5565

Prosinec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zemní plyn – Stanovení sirných sloučenin –
Část 1: Všeobecný úvod

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 38 5565-1 (38 5565) z dubna 1993.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz