ICS 11.060.15

ČSN

EN ISO 22794 

85 6371

Prosinec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Implantabilní materiály pro kostní výplně
a augmentaci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii –
Obsah technické dokumentace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 22794 (85 6371) z ledna 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz