ICS 49.090

ČSN

EN 3745-514 

31 1925

Únor 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Optická vlákna a kabely pro letecké použití – Zkušební metody –
Část 514: Kabel s kroucenými páry

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz