ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 10944 

19 5011

Prosinec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oftalmologické přístroje – Synoptofory

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10944 (19 5011) z prosince 1998.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz