ICS 75.060

ČSN

EN ISO 12213-2 

38 6112

Únor 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zemní plyn – Výpočet kompresibilitního faktoru –
Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12213-2 (38 6112) z února 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz