ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Únor 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů –
Část 24-21: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-106, varianta 06

ČSN
EN 61754-24-21

35 9244

idt IEC 61754-24-21:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive components –
Fibre optic connector interfaces –
Part 24-21: Type SC-RJ connectors with protective housings based on IEC 61076-3-106, variant 06

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques –
Interfaces de connecteurs pour fibres optiques –

Partie 24-21: Connecteurs de type SC-RJ munis de capots de protection, basés sur la CEI 61076-3-106, variante 06

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile –
Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern –

Teil 24-21: Steckverbinderfamilie der Bauart SC-RJ mit Schutzgehäuse nach IEC 61076-3-106, Ausführung 06

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61754-24-21:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61754-24-21:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma definuje konektorové rozhraní pro druh optických konektorů SC-RJ dle IEC 61754-24, doplněné ochranným krytím definovaným v mezinárodní normě IEC 61076-3-106, varianta 06, zabezpečujícím ochranu proti vlivům prostředí na úrovních IP65 a IP67 dle normy IEC 60529, umožňující zabezpečenou funkčnost konektorů i za těžkých průmyslových podmínek. Norma obsahuje duplexní konektorové zástrčkové rozhraní a rozhraní adaptéru vestavěného do panelu a stanovuje jejich rozměry, aniž se věnuje stylu broušení ferule, definovaného v základní druhové normě. Udává vzájemnou propojitelnost konektorových zástrček dle norem IEC 61754-24-21, IEC 61754-24 (duplex) a IEC 61754-4 (simplex) s adaptéry a/nebo se zásuvkami s aktivním prvkem. Stanovuje funkční, optické a mechanické požadavky na krytí a velikost výřezu pro upevnění adaptéru do panelu.

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt EN 60529:1991)

IEC 61076-3-106  zavedena v ČSN EN 61076-3-106 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 3-106: Obdélníkové konektory – Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahující rozhraní série IEC 60603-7 (idt EN 61076-3-106:2006)

IEC 61753-1 zavedena v ČSN EN 61753-1 (35 9255) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky – Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti (idt EN 61753-1:2007)

IEC 61754-4 zavedena v ČSN EN 61754-4 (35 9244) Rozhraní optických konektorů – Část 4: Druh optických konektorů typu SC (idt EN 61754-4:1997)

IEC 61754-24 dosud nezavedena

IEC 61755 soubor zaveden v souboru ČSN EN 61755 (35 9256) Optická rozhraní optických konektorů

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz