ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.200, 33.160.01 Únor 2010

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových
a obrazových zařízení v síti –
Část 2: Zvuk

ČSN
EN 62379-2

36 7009

idt IEC 62379-2:2008

Common control interface for networked digital audio and video products –
Part 2: Audio

Interface de commande commun destiné aux produits audio et vidéo numériques connectés en réseau –
Partie 2: Audio

Gemeinsame Steuerschnittstelle für netzwerkbetriebene digitale Audio- und Videogeräte –
Teil 2: Audio

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62379-2:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard implements the English version of the European Standard EN 62379-2:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje stav společného řídicího rozhraní IEC 62379-1, které je specifické pro zvuk.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 62379-1:2007 zavedena v ČSN EN 62379-1:2008 (36 7009) Společné řídicí rozhraní – Část 2: Zvuk (idt EN 62379-2:2007)

AES3:2003 nezavedeno

AES10:2003 nezavedeno

AES50:2005 nezavedeno

ITU-T Recommendation G.711 nezavedeno

ITU-T Recommendation G.722 nezavedeno

ITU-T Recommendation J.41 nezavedeno

ITU-T Recommendation J.57 nezavedeno

Informativní údaje z IEC 62379-2:2009

Mezinárodní norma IEC 62379-2 byla připravena IEC TC 100 Zvukové, obrazové a multimediální systémy
a zařízení, TA4: Digitální systémová rozhraní a protokoly.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

100/1405/FDIS

100/1445/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována podle Směrnice ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

· znovu potvrzena;

· zrušena;

· nahrazena revidovaným vydáním nebo

· změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz