ICS 67.220.10

ČSN

EN ISO 927 

58 0182

Březen 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Koření a kořenící látky – Stanovení obsahu vlastních organických příměsí a cizích příměsí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 927 (58 0182) z března 1994.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz