ICS 93.080.20; 93.120

ČSN P

CEN/TS 15901-1 

73 6177

Květen 2010 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací
a letištních ploch –
Část 1: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek
za použití zařízení s podélným fixním poměrem skluzu (LFCS) –
Zařízení RoadSTAR

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz