ICS 91.140.30

ČSN

EN 15805 

12 5003

Červen 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Normalizované rozměry

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz