ICS 49.025.01, 49.025.05

ČSN

EN 3987 

31 2006

Duben 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika –
Zkušební metody pro kovové materiály – Zkoušení vysokocyklové únavy, řízené silou při stálém rozkmitu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz