ICS 67.200.10

ČSN

EN ISO 8292-2 

58 8768

Září 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Živočišné a rostlinné tuky a oleje –
Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR –
Část 2: Nepřímá metoda

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz