ICS 33.060.30; 33.120.40

ČSN

ETSI EN 302 217-2-1 V1.3.1 

87 8595

Srpen 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky
na zařízení a antény mezi dvěma body –
Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy
pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá
kmitočtová koordinace

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz