ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.30; 33.120.40 Září 2010

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body –
Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

ČSN
ETSI EN 302 217-1
V1.3.1

87 8595

Fixed Radio Systems – Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas –
Part 1: Overview and system-independent common characteristics

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 302 217-1 V1.3.1:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 302 217-1 V1.3.1:2010. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro následující digitální pevné rádiové systémy (DFRS), včetně zařízení s vestavěnými anténami, a typy antén: systémy mezi dvěma body určené k provozu v kmitočtových pásmech, která vyžadují koordinaci; systémy mezi dvěma body určené k provozu v kmitočtových pásmech, která nevyžadují koordinaci; antény pro provoz mezi dvěma body. Tato norma shrnuje všechny vlastnosti, zásady a definice, které jsou společné pro všechna zařízení a antény mezi dvěma body, EN 302 217-2-1 a EN 302 217-4-1 shrnují ostatní vlastnosti závislé na systému a obsahují meze „nezákladních“ požadavků, EN 302 217-2-2, EN 302 217-3 a EN 302 217-4-2
obsahují úplný popis a meze „základních“ požadavků článku 3.2 Směrnice R&TTE. Žádná z částí souboru EN 302 217 nepokrývá zdravotní a bezpečnostní požadavky podle článku 3.1a Směrnice R&TTE, ani podmínky a požadavky na EMC podle článku 3.1b Směrnice R&TTE, ani jakékoli jiné základní požadavky podle článku 3.3 Směrnice R&TTE.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

ETSI EN 300 019-1-0zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-0 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí – Úvod

ETSI EN 300 019-2-0zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-2-0 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 2-0: Specifikace zkoušek vlivu prostředí – Úvod

ETSI EN 300 019-1-1zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-1 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí – Skladování

ETSI EN 300 019-2-1zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-2-1 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí – Skladování

ETSI EN 300 019-1-2zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-2 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí – Přeprava

ETSI EN 300 019-2-2zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-2-2 (87 2001) Navrhování zařízení (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí – Přeprava

ETSI EN 300 019-1-3zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-3 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí – Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ETSI EN 300 019-2-3zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-2-3 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí – Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ETSI EN 300 019-1-4zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-4 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí – Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

ETSI EN 300 019-2-4zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-2-4 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí – Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

ETSI EN 300 132-2zavedena v ČSN ETSI EN 300 132-2 (87 2006) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení – Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)

ETSI EN 300 132-3zavedena v ČSN ETSI EN 300 132-3 (87 2006) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení – Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V

ETSI ETS 300 233zavedena v ČSN ETS 300 233 (87 8515) Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Digitální přístupová sekce primární rychlostí v ISDN

ETSI EN 301 126-1zavedena v ČSN ETSI EN 301 126-1 (87 8568) Pevné rádiové systémy – Zkoušení shody – Část 1: Zařízení mezi dvěma body – definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

ETSI EN 302 099zavedena v ČSN ETSI EN 302 099 (87 2010) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Napájení zařízení v přístupové síti

ETSI EN 301 126-3-1zavedena v ČSN ETSI EN 301 126-3-1 (87 8568) Pevné rádiové systémy – Zkoušení shody – Část 3-1: Antény mezi dvěma body – definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

IEEE 802.3ak-2004nezavedena

ISO/IEC 8802-3zavedena v ČSN ISO/IEC 8802-3 (36 9206) Informační technologie – Telekomunikace a výměna informací mezi systémy – Lokální a metropolitní sítě – Specifické požadavky – Část 3: Metoda mnohonásobného přístupu reagujícího na nosnou a detekující kolizi (CSMA/CD) a specifikace fyzické vrstvy

Doporučení ITU-R F.746nezavedeno

Doporučení ITU-R F.750nezavedeno

Doporučení ITU-R F.752nezavedeno

Doporučení ITU-R F.1093nezavedeno

Doporučení ITU-R F.1101nezavedeno

Doporučení ITU-R F.1102nezavedeno

Doporučení ITU-R F.1668nezavedeno

Doporučení ITU-R F.1703nezavedeno

Doporučení ITU-R P.530nezavedeno

Doporučení ITU-T G.703nezavedeno

Doporučení ITU-T G.704nezavedeno

Doporučení ITU-T G.707nezavedeno

Doporučení ITU-T G.708nezavedeno

Doporučení ITU-T G.826nezavedeno

Doporučení ITU-T G.828nezavedeno

Doporučení ITU-T G.829nezavedeno

Doporučení ITU-T G.957nezavedeno

Doporučení ITU-T I.356nezavedeno

Doporučení ITU-T I.357nezavedeno

Doporučení ITU-T I.412nezavedeno

Doporučení ITU-T V.11nezavedeno

Doporučení ITU-T V.24nezavedeno

Doporučení ITU-T V.28nezavedeno

Doporučení ITU-T Y.1540nezavedeno

ETSI TR 101 035 nezavedena

CEPT/ECC/REC 01-05 nezavedeno

CEPT/ERC/REC 12-03 nezavedeno

ETSI EN 300 197 zavedena v ČSN ETSI EN 300 197 (87 8513) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 32 GHz a 38 GHz

ETSI EN 300 198 zavedena v ČSN ETSI EN 300 198 (87 8514) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz

ETSI EN 300 234 zavedena v ČSN ETSI EN 300 234 (87 8523) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály 1 x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a střídáním polarizace

ETSI EN 300 407 zavedena v ČSN ETSI EN 300 407 (87 8540) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 55 GHz

ETSI EN 300 408 zavedena v ČSN ETSI EN 300 408 (87 8526) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových obrazových signálů, pracujících kolem 58 GHz u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování

ETSI EN 300 417 soubor zaveden v souboru ČSN ETSI EN 300 417 (87 8525) Přenos a multiplexování (TM) – Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení

ETSI EN 300 430 zavedena v ČSN ETSI EN 300 430 (87 8561) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz

ETSI EN 300 431 zavedena v ČSN ETSI EN 300 431 (87 8528) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů, pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz

ETSI EN 300 630 zavedena v ČSN ETSI EN 300 630 (87 8541) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Nízkokapacitní digitální rádiové systémy pracující mezi dvěma body v kmitočtovém pásmu 1,4 GHz

ETSI EN 300 631zavedena v ČSN ETSI EN 300 631 (87 8548) Pevné rádiové systémy – Antény mezi dvěma body – Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 1GHz až 3 GHz mezi dvěma body

ETSI EN 300 633zavedena v ČSN ETSI EN 300 633 (87 8544) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz

ETSI EN 300 639zavedena v ČSN ETSI EN 300 639 (87 8536) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Digitální rádiové systémy sub-STM1, pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při křížové polarizaci

ETSI EN 300 645zavedena v ČSN EN 300 645 (87 8558) Síť telekomunikačního managementu (TMN) – Synchronní digitální hierarchie (SDH) v radioreléovém zařízení – Informační model pro využití na rozhraní Q

ETSI EN 300 786zavedena v ČSN ETSI EN 300 786 (87 8557) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Digitální rádiové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 14 MHz při souhlasné polarizaci

ETSI EN 300 833zavedena v ČSN ETSI EN 300 833 (87 8565) Pevné rádiové systémy – Antény mezi dvěma body – Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body

ETSI EN 301 127zavedena v ČSN ETSI EN 301 127 (87 8580) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (až do 2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající shodnou polarizaci nebo dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP) 

ETSI EN 301 128zavedena v ČSN ETSI EN 301 128 (87 8566) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) – Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

ETSI EN 301 167zavedena v ČSN EN 301 167 (87 3608) Přenos a multiplexování (TM) – Management
přenosových zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) – Management chybových hlášení a monitorování provozního zatížení – Popis funkce

ETSI EN 301 216zavedena v ČSN ETSI EN 301 216 (87 8572) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) – Digitální rádiový systém s nízkou a střední kapacitou a STM-0 pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

ETSI EN 301 277zavedena v ČSN ETSI EN 301 277 (87 8574) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Vysokokapacitní digitální rádiové vysílací systémy STM-4 nebo 4 x STM-1, pracující ve vysokofrekvenčním kanálu 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

ETSI EN 301 387zavedena v ČSN ETSI EN 301 387 (87 8571) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) – Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz

ETSI EN 301 461zavedena v ČSN ETSI EN 301 461 (87 8581) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

ETSI EN 301 489-1zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky

ETSI EN 301 489-4zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-4 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje, základnové stanice širokopásmových datových přenosových systémů, přidružená zařízení a služby

ETSI EN 301 669zavedena v ČSN ETSI EN 301 669 (87 8578) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály STM-4 ve dvou 40 MHz kanálech nebo
2 x STM-1 ve 40 MHz kanálu se střídavým uspořádáním kanálů

ETSI EN 301 785zavedena v ČSN ETSI EN 301 785 (87 8587) Pevné rádiové systémy – Paketová datová zařízení mezi dvěma body – Parametry rádiových systémů s paketovým datovým rozhraním pro přenos digitálních signálů pracujících v kmitočtovém rozsahu 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 52 až 55 GHz

ETSI EN 301 786zavedena v ČSN ETSI EN 301 786 (87 8589) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Parametry digitálních rádiových systémů pro vysílání digitálních signálů pracujících na 52 GHz

ETSI EN 301 787zavedena v ČSN ETSI EN 301 787 (87 8588) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů Sub-STM-0 pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz

ETSI EN 302 062zavedena v ČSN ETSI EN 302 062 (87 8592) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi dvěma body – Vysokokapacitní digitální radioreléové systémy přenášející signály STM-4, 4 x STM-1 nebo 2 x STM-1 v pásmech s odstupem kanálů 55/56 MHz

ETSI EN 302 217-2-1zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-2-1 (87 8595) Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

ETSI EN 302 217-2-2zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-2-2 (87 8595) Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ETSI EN 302 217-3zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-3 (87 8595) Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ETSI EN 302 217-4-1zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-4-1 (87 8595) Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

ETSI EN 302 217-4-2zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-4-2 (87 8595) Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 4-2: Antény; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ETSI EN 300 119 souborzaveden v souboru ČSN ETSI EN 300 119 (87 2002) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení

ETSI ETS 300 635zavedena v ČSN ETS 300 635 ed. 1 (87 8534) Přenos a multiplexování (TM) – Synchronní digitální hierarchie (SDH) – Rádiové funkční bloky pro přenos M x STM-N

ETSI TS 102 329, zrušena 2009 nezavedena

ETSI TS 102 524 nezavedena

Doporučení ITU-R F.751 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.1191 nezavedeno

Doporučení ITU-T G.773 nezavedeno

Doporučení ITU-T G.783 nezavedeno

Doporučení ITU-T G.784 nezavedeno

POZNÁMKY

  1. Doporučení ITU-R a ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

  2. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

  3. Doporučení CEPT jsou volně dostupná na internetové adrese Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) http://www.ero.dk.1)

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz