ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.160.01; 33.180.01 Září 2010

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby –
Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů

ČSN
EN 60728-13

36 7211

idt IEC 60728-13:2010

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services –
Part 13: Optical systems for broadcast signal transmissions

Réseaux de distribution par câbles destinés aux signaux de télévision, de radiodiffusion sonore et aux services interactifs –
Partie 13 : Systèmes optiques pour transmission de signaux de radiodiffusions

Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste –
Teil 13: Optische Anlagen zur Übertragung von Rundfunksignalen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60728-13:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60728-13:2010. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma se vztahuje na optické přenosové systémy pro přenos rozhlasových signálů, které sestávají ze zařízení stanice systému, optických přenosových linek, domovní kabeláže a účastnické zásuvky. Systém je primárně určen pro televizní a rozhlasové signály používající analogovou a/nebo digitální technologii. Tato norma stanovuje základní parametry systému a metody měření pro optický distribuční systém s účastnickými zásuvkami s cílem posoudit technické parametry systému a jejich meze.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60068-1:1988 zavedena v ČSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod (idt EN 60068-1:1994)

IEC 60728-1:2007 zavedena v ČSN EN 60728-1:2008 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu (idt EN 60728-1:2008)

IEC 60728-6:2003 zavedena v ČSN EN 60728-6:2004 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 6: Optická zařízení (idt EN 60728-6:2003)

IEC/TR 60728-6-1:2006 nezavedena

IEC 60825-1 zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

IEC 60825-2 zavedena v ČSN EN 60825-2 ed.2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

IEC 60825-12 zavedena v ČSN EN 60825-12 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

IEC 61291-1:2006 zavedena v ČSN EN 61291-1 ed. 2:2007 (35 9273) Optické zesilovače – Část 1: Kmenová specifikace (idt EN 61291-1:2006)

IEC 61755-1:2005 zavedena v ČSN EN 60755-1:2006 (35 9256) Optická rozhraní optických konektorů – Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna – Všeobecně a návod (idt EN 61755-1:2006)

IEC/TR 61930:1998 nezavedena

IEC/TR 61931:1998 zavedena v ČSN IEC 61931:2001 (35 9200) Vláknová optika – Terminologie

Doporučení ITU-T G.692 nezavedeno

Doporučení ITU-T G.694.2 nezavedeno

POZNÁMKADoporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Informativní údaje z IEC 60728-13:2010

Tato mezinárodní norma byla vypracována technickou skupinou TA 5: Kabelové sítě pro televizní signály, zvukové signály a interaktivní služby technické komise IEC 100: Audio, video a multimediální systémy a zařízení.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

100/1623/FDIS

100/1646/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována podle Směrnice ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech Částí souboru norem IEC 60728 pod společným názvem Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby lze nalézt na internetové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC pod „http://webstore.iec.ch“ pod datem příslušejícím dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje termíny, definice, značky a zkratky.

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČ 48571580, Ing. Milan Janata

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce. 

Zdroj: www.cni.cz