ICS 03.120.10; 49.020

ČSN

EN 9104-003 

31 0405

Listopad 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Systémy managementu kvality –
Část 003: Požadavky na vzdělání a kvalifikaci auditorů systému managementu kvality (AQMS)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 9104-003 (31 0405) z listopadu 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz