ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 10342 

19 5019

Listopad 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oftalmologické přístroje – Oční refraktometry

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10342 (19 5019) z listopadu 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz