ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 12867 

19 5014

Listopad 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oftalmologické přístroje – Zkušební obruby

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12867 (19 5014) z ledna 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz