ICS 49.030.30; 49.080

ČSN

EN 3264 

31 3829

Únor 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Spojování potrubí 8°30′ ze slitiny titanu – Matice s opěrným drátem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3264 (31 3829) ze srpna 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz