ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 

87 8595

Únor 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky
na zařízení a antény mezi dvěma body –
Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech,
kde je použita kmitočtová koordinace –
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2
Směrnice R&TTE

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz