ICS 13.180; 35.180

ČSN

EN ISO 9241-129 

83 3582

Duben 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ergonomie systémových interakcí člověka –
Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz