ICS 87.040

ČSN

EN ISO 8130-10 

67 3151

Duben 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Práškové nátěrové hmoty –
Část 10: Stanovení účinnosti nanášení

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz