ICS 35.160; 35.240.50

ČSN

EN 61784-3-12 

18 4001

Duben 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Profily –
Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole – Dodatečné specifikace
pro CPF 12

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz