ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 11986 

19 5226

Duben 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oční optika – Kontaktní čočky a prostředky
pro ošetřování kontaktních čoček –
Stanovení pohlcování a uvolňování konzervačních prostředků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11986 (19 5226) z prosince 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz