ICS 85.080.20

ČSN

EN ISO 12625-8 

50 0371

Červenec 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tissue papíry a výrobky –
Část 8: Doba absorpce pro vodu, absorpční kapacita pro vodu,
ruční a automatizovaná metoda zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12625-8 (50 0371) ze září 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz