ICS 23.080

ČSN

EN ISO 3661 

11 1769

Červen 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem –
Rozměry základových desek a montážní rozměry

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 23661 (11 1769) z března 1995.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz