ICS 33.060.20; 33.100.01

ČSN

ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 

87 5101

Květen 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) –
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
rádiových zařízení a služeb –
Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE)
rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením,
IMT-2000 (UTRA a E-UTRA)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz