ICS 67.200.10

ČSN

EN ISO 3656 

58 8796

Červenec 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Živočišné a rostlinné tuky a oleje –
Stanovení absorbance ultrafialového záření

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3656 (58 8796) z listopadu 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz