ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 21090 

98 0020

Červenec 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Harmonizované datové typy
pro informační výměnu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz