ICS 11.040.55; 35.240.80

ČSN

EN ISO 11073-10407 

98 0014

Srpen 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika –
Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči –
Část 10407: Specifikace zařízení – Monitor krevního tlaku

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz