ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 8624 

19 5101

Srpen 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oční optika – Brýlové obruby – Měřicí systém a terminologie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8624 (19 5101) z května 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz