ICS 25.100.70

ČSN

EN 12413+A1 

22 4501

Červenec 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12413 (22 4501) z prosince 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz