ICS 17.060; 71.040.20

ČSN

EN ISO 4787 

70 4103

Srpen 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Laboratorní sklo – Odměrné přístroje –
Metody zkoušení kapacity a použití

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4787 (70 4103) ze září 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz